هدف کلی از تاسیس مجتمع فرش زندیه

معرفی و ارائه آخرین دستاورد های تولیدی صنعت فرش ایران، در یک فضا و ایجاد حس اعتماد و ارتباط مستقیم و موثر بین مصرف کننده و تولید کننده و حذف واسطه های غیر ضروری میان تولید کننده تا مصرف کننده از اهداف اولیه موسسین این مرکز می باشد که در ذیل برخی از خدمات جانبی این مرکز به صورت مختصر معرفی می گردد:
• آشنایی مخاطبین از فرایند و مراحل تولید فرش
• آموزش شیوه صحیح شرایط نگهداری و محافظت از فرش
• آگاهی مخاطبین از تبلیغات نادرست، و قیمت مصرف کننده هر برند با هدف اصلی حمایت از حقوق مصرف کننده
• ارایه خدمات پس از فروش و پایبندی تولید کنندگان به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت و خدمات پس از فروش (توضیحات تکمیلی در قسمت خدمات زندیه)
The general purpose of establishing this complex is to create the first international carpet market in the south of the country to introduce the capabilities of this large industry so that this center can display the glory of Iranian carpets in a distinct way for domestic and foreign visitors. Iranian carpet is known as the second official flag of our country in the world, so we tried to design the interior of Zandieh Carpet Complex; For the first time, different climates of Iranian carpets from Tabriz, Kashan, Qom, Kerman, Mashhad, Shiraz, Isfahan, Ardakan, Baluchi and nomadic, and even patina carpets and modern designs, etc. will be introduced in a different and attractive way. Every visitor as soon as he enters this complex will have a trip to the climate of colors, flowers and bergamots and knot to knot and row to row with carpet, this glory of Iranian art, which has come to the city of literature and art from all over our homeland. ; Familiarity and power of these designs will delight every visitor.Satoshily